Kemikaalituoterekisteri

Päivitetty viimeksi 26.5.2017

Tervetuloa Kemikaalituoterekisteriin. Täältä voit hakea tietoja Suomessa markkinoilla olevista kemikaaleista. Tiedot perustuvat kemikaalien valmistajien ja maahantuojien tekemiin ilmoituksiin. Rekisteriä ylläpitää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Kemikaalista näkyvät seuraavat tiedot: kauppanimi, käyttötarkoitus, siitä vastaava yritys ja varoitusetiketin tiedot. Osasta kemikaaleja näkyy myös pdf-muotoinen käyttöturvallisuustiedote. Se sisältää tietoja mm. kemikaalin koostumuksesta, vaaraominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä.

HUOM. Onnettomuustapauksissa ota yhteys Myrkytystietokeskukseen! Puh. (09) 471 977 (suora) tai
(09) 4711 (vaihde).